Program terapii

Terapia w Dziennym Ośrodku Leczenia Uzależnień OTU jest prowadzona przez certyfikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień. Pacjentów ośrodka dziennego konsultuje lekarz psychiatra z II stopniem specjalizacji oraz psycholog. Daje to pacjentowi poczucie pewności co do wysokiej, merytorycznej jakości świadczonych usług.

 Proces leczenia w oddziale dziennym nie różni się w stopniu znaczącym od leczenia stacjonarnego i również oparty jest na relacji terapeutycznej i indywidualnym podejściu do pacjenta. Terapia uwzględnia i szanuje aktualne możliwości pacjenta, jego zasoby, deficyty, potrzeby, współistniejące zaburzenia oraz sytuację społeczną i rodzinną.

Terapia skierowana jest także do osób współuzależnionych – czyli dotkniętych i poszkodowanych nałogiem bliskich- żon, matek alkoholików oraz ich dorosłych dzieci.

Zobacz także:

Ponieważ zasługujesz na Uśmiech

Nasza placówka ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, więc leczenie jest bezpłatne i honorowane przez ZUS. Pacjenci otrzymują zwolnienia lekarskie na cały czas terapii. Skontaktuj się z nami i umów się na nieodpłatną konsultację lekarską, kwalifikującą do pobytu w Oddziale.