Przyjęcia do Ośrodka OTU

 Oddział Dzienny OTU przyjmuje pacjentów bez ostrych objawów chorobowych, ustabilizowanych farmakologicznie. Na terapię nie jest potrzebne skierowanie.

Umawiać się można telefonicznie, tel. +48 87 737 99 33 lub osobiście, w naszej placówce. Oddział Dzienny usytuowany jest w Ełku, na tyłach budynku przy ulicy Wojska Polskiego 53 (zejście w dół przy Jubilerze). Oddział jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00.

Odpowiadamy również na Państwa wiadomości mailowe, wszelkie pytania prosimy kierować na adres dzienny@otu.pl

Osoby zainteresowane podjęciem terapii, mają możliwość odbycia nieodpłatnej konsultacji lekarskiej, kwalifikującej do pobytu w Oddziale. Terapia skierowana jest także do osób współuzależnionych- czyli dotkniętych i poszkodowanych nałogiem bliskich- żon, matek alkoholików oraz ich dorosłych dzieci.

Zobacz także:

Ponieważ zasługujesz na Uśmiech

Nasza placówka ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, więc leczenie jest bezpłatne i honorowane przez ZUS. Pacjenci otrzymują zwolnienia lekarskie na cały czas terapii. Skontaktuj się z nami i umów się na nieodpłatną konsultację lekarską, kwalifikującą do pobytu w Oddziale.